Styvehavn AS

Styvehavn AS er et innovativt og fremoverlent maritimt ingeniørfirma i Fredrikstad. Vi leverer tjenester og produkter innen to hovedfelt:

Sjøbunnskartlegging gjøres med multistråle ekkolodd. Det gir heldekkende kartlegging med en stor mengde målepunkter, gjerne også kalt «skanning». I tillegg til tradisjonelle kartprodukter leverer vi 3D-modeller som kunden selv kan håndtere med gratis programvare. Høyoppløste målinger er nyttige i svært mange typer prosjekter, som for eksempel ved mudring/dumping, sikker dybde for båter, volumberegning av damanlegg og vassdrag, sjøkabel/-rør osv.

Fartøystabilitet går i hovedsak ut på at vi beregner hvordan en båt eller annen flytende konstruksjon flyter og hvordan den motvirker krengning. Som oftest gjøres dette for å få yrkesbåter mellom 8 og 24 meter godkjent i henhold til et gitt regelverk

militarythree

20 år med kompetanse og erfaring

Styvehavn ble etablert i 2016 og bygger på 20 år med kompetanse og erfaring fra blant annet Forsvarets forskningsinstitutt, Statens kartverk og private selskaper innen offshore undervannsteknologi og skipsteknikk.

tech

Gjør kostbar teknologi tilgjengelig for alle

Med vår erfaring og kompetanse fra høyteknologiske miljøer, er vår ambisjon å gjøre tradisjonelt sett kostbar teknologi og avanserte tjenester tilgjengelig for nye kunder og segmenter.

dialog

Treffsikre produkter og tjenester til rett pris

I tillegg skal vi være fleksible og ha god dialog slik at våre kunder får treffsikre produkter og tjenester til rett pris. Vi ønsker å vite hva kunden trenger og hvordan de skal bruke våre produkter og tjenester.

topo

Variert kundegruppe

Siden 2016 har Styvehavn gjennomført et stort antall prosjekter. Vi har en svært variert kundegruppe fra båtforeninger og sjarkfiskere til båtbyggerier, verft, havneeiere, kommuner og store private og offentlige selskap.

…med data fra Styvehavn kunne vi se rør og kabler som ikke kom til syne i noe kart eller i kommunens oversikt.
Torgeir JohnsonNorconsult
Hos Styvehavn blir vi møtt av profesjonalitet, effektivitet og en genuin interesse for å levere et godt produkt
Åge ThomassenKåre Holthe & Sønner AS

Kvalitet og HMS

I Styvehavn skal vi kontinuerlig strebe etter å forbedre oss i alt vi gjør. Til å hjelpe oss med det har vi implementert et nettbasert styringssystem for kvalitet. Der har vi alltid tilgang til vårt avviks- og forbedringssystem, HMS-arbeid, risikovurderinger, SJA etc.