Andre undervannstjenester

I naturlig forlengelse av arbeid med multistråle ekkolodd, tilbyr vi supplerende tjenester som

Senkestøtte sjøledning

Som en nyttig tjeneste ved installasjon/senkning av sjøledning, tilbyr vi det vi kaller senkestøtte. Med vårt multistråle ekkoloddsystem kan vi «se» lodd og ledninger under vann. På skjermbildene får man god oversikt over kurven til ledningen og touch-down, samt hvordan den legger seg på sjøbunnen. Med laserscanner som skanner over vann, får man også oversikt over ledningens posisjon på overflaten, og kan sørge for at den ligger riktig i trasé. Alt vises i en 3D-modell som blant annet inneholder planlagt trasé og ofte en terrengmodell fra traséundersøkelsen.

Senkeleder/operasjonsleder får god oversikt ombord, og leder gjerne operasjonen herfra.

Umiddelbart etter senkestøtte kan hele eller deler av ledning måles inn, for sluttdokumentasjon eller som innputt til neste etappe av installasjon. Metoden gir også god oversikt ved andre deler av installasjon, for eksempel inntrekk i borehull.

Arbeid med geodata / dataprosessering

Vi kan bidra med arbeid i egne data eller data fra eksterne i vår 3D programvare Navimodel eller andre programmer for geodata og GIS. Eksempler på hva vi kan bidra med er:

 • Traséforslag, traseundersøkelser, innmålingsdata, støtte til prosjektering eller visualisering i forbindelse med sjøledninger og sjøkabler.
 • Mudringsdesign og volumberegninger i forbindelse med graving, sprengning og fylling.
 • Beregninger og visualisering av klaring under kjøl. Klaring under bro eller lignende.

Vi tilbyr også prosessering og produkter av eksterne datasett fra multistråle ekkolodd eller andre hydroakustiske data.

SBP/SSS/Magnetometer

Gjennom vårt nettverk eller innleid utstyr, kan vi tilby andre, undersøkelser under vann, som for eksempel:

 • SBP – Sub-Bottom Profiler / lettseismikk: Undersøkelser med bunnpenetrerende ekkolodd for kartlegging av sedimenter og fjell eller søk etter objekter under sjøbunn.
 • SSS-Side Scan Sonar: Søk etter objekter eller klarering av område med sidesøkende sonar.
 • Magnetometer/gradiometer: Søk etter eller klarering for metalliske objekter eller udetonerte eksplosiver (UXO).
Dykking og sjøentreprenørskapStyvehavn kan tilby dykkertjenester og/eller annet arbeid i sjø gjennom et stort kontaktnett med gode samarbeidspartnere.
Support survey/ROVMed vår kompetanse på undervannsoperasjoner, hydroakustikk og programvare tilbyr vi survey-tjenester til f.eks. ROV-operasjoner. Vi kan være om bord eller støtte/overvåke fra kontoret.

Inspeksjon med undervannsdrone

Vår Blueye Pro undervannsdrone er stabil og enkel å operere og gir meget gode videoopptak i full HD. Den har kraftige LED-lys, tåler 300 meters dyp og kan forflytte seg i opptil 3 knop. Med sin lave vekt på 9 kilo og innovative styringssystem kan den enkelt fraktes og opereres av én person.

Når Blueye Pro posisjoneres med akustisk posisjoneringssystem, kan den flys rett på forhåndsbestemt posisjon, og man kan dokumentere hvor den har vært. Dersom vi har en 3D-modell, kan dronen og videobildet plasseres live i modellen. Dette kan også tilrettelegges som en leveranse, slik at hele operasjonen eller dykket kan kjøres i replay i en 3D-modell på kontoret.

Inspeksjon med undervannsdrone kan være nyttig i mange forskjellige situasjoner og bransjer som:

 • Inspeksjon/klarering av kabel og rør-traséer installerte rør og kabler
 • Inspeksjoner i havner og bryggeanlegg
 • Søk etter og verifisering av objekter, for eksempel båtvrak
 • Miljø – for eksempel verifisering av sjøgress eller annen bunntype, eller fjerning av avfall (fiskeredskap, bildekk etc.)
 • Inspeksjon av infrastruktur som ventiler, luker og demninger i kraftverk og vannverk
 • Shipping – inspeksjon av skrog, ror og propell for skip til kai

Spørsmål?