Andre undervannstjenester

Senkeoperasjon av sjøkabler og rør:

Styvehavn har god erfaring med bistand i senkeoperasjoner. Vi tilbyr en helhetlig pakke gjennom hele senkeoperasjonen fra planleggingsfase til sluttdokumentasjon.

Med en god sjøbunnskartlegging og 3D-modell kan Styvehavn foreslå en optimal trasé for å unngå skade på kabel/rør eller unngå uventende overraskelser i terrenget under legging/senking. Lengden på kabel/rør kan bestemmes svært nøyaktig.

Under senking kan vårt fartøy med multistråle ekkolodd kontrollere posisjonen av kabelen/rør ved touch down og ved overflate i forhold til planlagt trasé.

Etter vellykket senking gjøres en sluttkontroll for å dokumentere kabelens/rør endelige posisjon på sjøbunnen. Ledning/kabel traces og 3D-modellen vil gi et visuelt bilde av hvordan ledning/kabel ligger i forhold til terrenget, om den ligger med høybrekk eller eventuelle bend.

I prosjekter der det greves graving/mudring av grøfter inn mot landtakene, gjør Styvehavn volumberegninger for å regne masser som må fjernes, og legger inn dette i 3D-modell for visuell effekt. I tillegg tilbys laser inn mot land for å ha god oversikt over terreng på land ved landtakene.

  • Med vår kompetanse på undervannsoperasjoner, hydroakustikk og programvare tilbyr vi survey-tjenester til f.eks. ROV-operasjoner. Vi kan være om bord eller støtte/overvåke fra kontoret.
  • Etter godt samarbeid gjennom mange år, tilbyr Styvehavn salg/leie av EIVA Navisuite programvare. Som avanserte brukere kan vi følge opp kunder som ønsker å utnytte dette f.eks. til posisjonering av ROV eller maskinstyring ved mudring.
  • Vi kan tilby undersøkelser med innleid bunnpenetrerende ekkolodd (lettseismikk/SBP-Sub-Bottom Profiler) for kartlegging av sedimenter og fjell eller søk etter begravde objekter. Kompleksitet og kapasitet avgjør arbeidsdeling mellom partner/underleverandør og Styvehavn.
  • Vi kan gjennomføre søk etter små objekter eller objekter på større dyp med innleid tauet sidesøkende sonar (SSS-SideScan Sonar).
  • Vi kan søke etter metalliske objekter eller udetonerte eksplosiver (UXO) med innleid, tauet magnetometer.
  • I perioder kan vi tilby utleie av vårt Norbit iWBMSh multistråle ekkolodd eller en av våre båter.

Spørsmål?