Arbeidsområder ny

Styvehavn gjør kartlegging med multistråle ekkolodd, som gir heldekkende datasett med et stort antall målepunkter og god presisjon.

Sjøkabel- og rørtraseer
Finne/verifisere kabler og rør:

I en god 3D-modell kan vi trace gamle og nye kabler og rør. Det kan være rør og ledninger som ikke er merket i sjøkart eller for å verifisere at kabler og rør ligger i henhold til sjøkart.

Trase/senking:

I 3D-modell kan vi planlegge en optimal trasé for å unngå skade på kabel eller rør, eller unngå ubehagelige overraskelser under legging/senkning.

I tillegg kan lengden på kabelen eller røret som skal legges, bestemmes svært nøyaktig. I grunne områder kan rør og kabler ses godt i dataene. Dermed kan vi både støtte legge- og senkeoperasjoner og vi kan gjøre sluttdokumentasjon/innmåling.

Produktet kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser, f.eks. med vår egen undervannsdrone.

Helhet i senkeoperasjon

Styvehavn har god erfaring med bistand i senkeoperasjoner. Vi tilbyr en helhetlig pakke gjennom hele senkeoperasjonen fra planleggingsfase til sluttdokumentasjon.

Med en god sjøbunnskartlegging og 3D-modell kan Styvehavn foreslå en optimal trasé for å unngå skade på kabel/rør eller unngå uventende overraskelser i terrenget under legging/senking. Lengden på kabel/rør kan bestemmes svært nøyaktig.

Under senking kan vårt fartøy med multistråle ekkolodd kontrollere posisjonen av kabelen/rør ved touch down og ved overflate i forhold til planlagt trasé.

Etter vellykket senking gjøres en sluttkontroll for å dokumentere kabelens/rør endelige posisjon på sjøbunnen. Ledning/kabel traces og 3D-modellen vil gi et visuelt bilde av hvordan ledning/kabel ligger i forhold til terrenget, om den ligger med høybrekk eller eventuelle bend.

I prosjekter der det greves graving/mudring av grøfter inn mot landtakene, gjør Styvehavn volumberegninger for å regne masser som må fjernes, og legger inn dette i 3D-modell for visuell effekt. I tillegg tilbys laser inn mot land for å ha god oversikt over terreng på land ved landtakene.

Utleie av utstyr
Vi tilbyr utleie av vårt utstyr

  • WBMSh multistråle ekkolodd
  • Winghead i77h multistråle ekkolodd
  • CTD CastAway lydprofilmåler
  • Påle/rigg til ekkolodd
  • Fartøy: Målestråle
  • Fartøy: Ekko

Elvebunnskartlegging

Kraftverk
Vamma Kraftverk:

I samarbeid med Falck Dykk gjennomførte Styvehavn i februar to kartlegginger i Vamma Kraftverk. Første kartlegging ble gjort for å orientere bunnforholdene i tunnelåpning fra det gamle kraftverket. Disse dataene ble brukt for å fjerne uønsket løsmasser som over tid har samlet seg opp foran åpningen. Etter dykkerarbeid av Falck Dykk gjorde Styvehavn en ny kartlegging for å kunne gi et oppdatert bilde av bunnforholdene og tilstanden på terskelen til kraftverket.