Arbeidsområder

Vann og avløp20230213131446

Vann og avløp

I prosjekter som innebærer sjøledninger til vann og avløp, bidrar vi gjerne gjennom hele prosjektet....
Vannkraft20230213132156

Vannkraft

Styvehavn har mye erfaring med kartlegging i vannkraft, både oppstrøms og nedstrøms....
Vannforsyning20230213132820

Vannforsyning

For vannforsyning er det ofte aktuelt med magasinkartlegging, hvor vi ut ifra 3D-modellen kan beregne...
Havn og farled20230213133135

Havn og farled

Vi kan kartlegge og tilby en detaljert oversikt over hele eller deler av havneanlegg...
Dam og vassdrag20230213133248

Dam og vassdrag

Elver er ofte krevende å kartlegge. Mye strøm gjør det utfordrende å manøvrere og samle gode data....
Mudring og fylling20230213133357

Mudring og fylling

Med en god kartlegging kan design og volumberegning av mudring, fylling og sprengning gjøres i 3D-modellen....
Sjøkabel20230213133623

Sjøkabel

Vi støtter ofte prosjekter for sjøkabel, gjerne i flere faser av prosjektet....
Vei og bane20230213133804

Vei og bane

Kartlegging med multistråle ekkolodd gir et meget godt grunnlag for prosjektering av vei og bane....
Miljø og reguleringsplaner20230213133907

Miljø og reguleringsplaner

I tillegg til å være nyttig i forbindelse med prosjektering og geotekniske undersøkelser...