Blücher – Vrak

Kunde: Kystverket
Prosjekt: Blücher – Vrak
Utført: 15.des.2020

Det verdenskjente WW2-vraket av Blücher ligger med bunnen opp og forskipet «hengende» over bunnen i Drøbaksundet. Vraket har en sprekk på tvers og Kystverket ønsker å overvåke hvordan dette utvikler seg.

I samarbeid med Kystverket og Dykkerteknikk gjorde vi en helomfattende undersøkelse av Blücher og la til rette for videre overvåkning av bevegelsene i vraket. Styvehavn gjorde en kartlegging av vraket, hvor blant annet sprekken kan ses tydelig. For undersøkelser og videre arbeid gikk Dykkerteknikk ned med ROV fra deres fartøy MS Sophie. Om bord var Styvehavns personell og bidro med blant annet posisjonering av ROV.

styvehavn22. april 2021