Mudring/Volumberegninger – Borg Havn

Kunde: Borg Havn
Prosjekt: Mudring/sjøbunnskartlegging
Utført: Mai.2020

Vår lokale havn og gode kunde, Borg Havn, ønsket en sjøbunnskartlegging utenfor kaianlegget på Alvim for å estimere omfanget av mudringsarbeid.

Etter oppmåling gjorde Styvehavn volumberegninger for ønsket dybde utenfor kai. Avslutningsvis gjennomføres en etterkontroll for at ønsket dybde er nådd og at bunnen har en flat struktur uten opphøyende dybder.

styvehavn22. april 2021