prefooter

Spørsmål?

Styvehavn utfører inspeksjon både med multistråle ekkolodd og undervannsdrone

blogheader

Variert kundegruppe

Siden 2016 har Styvehavn gjennomført et stort antall prosjekter. Eksempler fra vår svært varierte kundegruppe er:

  • Havneeiere som Borg Havn, Oslo havn
  • Kommuner og andre offentlige myndigheter
  • Kunder innen veiutbygging og annen infrastruktur
  • Kraftselskaper som Glitre og Tinfos
  • Store og små ingeniørselskaper og entreprenører som Norconsult, Multiconsult, AF Gruppen og Cowi.
  • Dykkerselskaper og sjøentreprenører
  • Mindre kunder som båtforeninger og privatpersoner