Styvehavn AS

Styvehavn AS er et innovativt og fremoverlent maritimt ingeniørfirma i Fredrikstad, som gjør oppmåling og inspeksjon under vann.
Vi leverer tjenester og produkter innen:

Sjøbunnskartlegging gjøres med multistråle ekkolodd. Det gir heldekkende kartlegging med en stor mengde målepunkter og kan sammenlignes med laserskanning på land. I tillegg til tradisjonelle kartprodukter og data, leverer vi 3D-modeller som kunden selv kan håndtere med gratis programvare. Våre data og produkter er nyttige i mange forskjellig typer prosjekter, som for eksempel ved mudring/dumping, sikker dybde for båter, volumberegning og flomberegninger for damanlegg og vassdrag, traséer for sjøkabel/rør osv.

Inspeksjon gjøres både med multistråle ekkolodd og undervannsdrone. Våre ekkolodd gir store mengder målinger med høy presisjon, som gjør det mulig å se detaljer på strukturer og objekter under vann. Inspeksjon med undervannsdrone gir gode video- og stillbilder, som også kan komplettere data fra multistråle ekkolodd.

I naturlig forlengelse av arbeid med multistråle ekkolodd, tilbyr vi supplerende tjenester som:

  • Behandling og håndtering av geodata i 3D-modeller, f.eks. traséforslag, volumberegninger, visualisering mm.
  • Inspeksjoner med undervannsdrone
  • Survey- og supporttjenester hos kunder og på andre båter
  • Formidling av EIVA programvare (Navipac, Navimodel, Naviscan osv.)
  • Andre undersøkelser f.eks. med bunnpenetrerende ekkolodd eller sidesøkende sonar
militarythree

20 år med kompetanse og erfaring

Styvehavn ble etablert i 2016 og bygger på 20 år med kompetanse og erfaring fra blant annet Forsvarets forskningsinstitutt, Statens kartverk og private selskaper innen undervannsteknologi, subsea survey og maritim engineering.

tech

Gjør kostbar teknologi tilgjengelig for alle

Med vår erfaring og kompetanse fra høyteknologiske miljøer, er vår ambisjon å gjøre tradisjonelt sett kostbar teknologi og avanserte tjenester tilgjengelig for nye kunder og segmenter.

dialog

Treffsikre produkter og tjenester til rett pris

Vi er fremoverlente, fleksible og har god dialog slik at våre kunder får treffsikre produkter og tjenester til rett pris. Vi ønsker å vite hva kunden trenger, og bidrar til at de på beste måte kan utnytte våre produkter og tjenester.

topo

Variert kundegruppe

Siden oppstarten har vi gjennomført flere hundre 200 prosjekter, for en svært variert kundegruppe, fra båtforeninger og bryggeeiere til store havneeiere, rådgivende ingeniører, entreprenører, kraftselskaper, eiendomsutviklere, kommuner, fylker og statlige foretak.

Styvehavn har hatt flere prosjekter for Borg Havn IKS der gjennomføring og produkt har vært upåklagelig levert til avtalt pris. I tillegg har vi alltid kunnet få tilleggsleveranser hurtig levert, og med god kvalitet for våre prosjekt..

Pål Erling Johnsen
Teknisk sjef, Borg Havn IKS

Kvalitet og HMS

I Styvehavn skal vi kontinuerlig utvikle og forbedre oss. Derfor bruker vi et nettbasert styringssystem for kvalitet. Der har vi alltid tilgang til vårt avviks- og forbedringssystem, HMS-arbeid, risikovurderinger og SJA.