Hellefoss – kraftanlegg

Kunde: Glitre Energi
Prosjekt: Hellefoss kraftanlegg
Utført: 24.sep.2020

Tidligere har Styvehavn gjort oppmålinger opp- og nedstrøms i Hellefoss kraftanlegg. Denne uken var Styvehavn tilbake ved Hellefossen for å gjøre oppfølgende målinger for Dr. Techn Olav Olsen og Glitre Energi.

For første gang gjorde vi målingene fra land. Riggen med multistråle ekkoloddsystem, som vi vanligvis fester til båt, ble senket for hånd fra demningen og bruer. I et fantastisk samarbeid mellom Styvehavn, underleverandør Norma Geosystems, Glitre Energi og Dr. Techn Olav Olsen ble det gjennomført både sjøbunnskartlegging og laserskanning ved Glitres kraftverk. Dataene vil bli brukt videre for å beregne vannføring ved fremtidige flommer.

styvehavn22. april 2021