Innovativ magasinkartlegging for optimal drift

I lys av de høye strømprisene i 2022, ble det lagt stor vekt på at krafteierne skulle ha kontroll over volumet og potensialet i vannmagasinene. Derfor skreddersydde vi en tjeneste for kraftbransjen der de kunne få full oversikt over nøyaktig volum, infrastruktur og detaljerte 3D-modeller av magasinene.

Magasinkartlegging er en tjeneste der vi kartlegger hele magasinet, inkludert randsonekartlegging og eventuelle høydedata for å kunne utføre volumberegninger fra LRV til HRV. Detaljerte 3D-modeller kan også gi nøyaktige koordinater for tunnelinntak og -uttak. I tillegg tilbyr vi inspeksjon av damanlegget, fyllinger eller annen konstruksjon for å avdekke erosjon, sprekker eller andre endringer over tid.

Vi utfører magasinkartlegginger på en effektiv måte, og med flere farkoster velger vi alltid det mest bærekraftige alternativet. Vi benytter helelektriske løsninger og er kjent med desinfiseringsmetoder hvis dette er nødvendig. For magasiner med begrenset tilgjengelighet kan farkoster og mannskap fraktes ut med helikopter.

Ved å gjennomføre en magasinkartlegging vil kraftselskapene få en helhetlig oversikt over magasinene, noe som kan effektivisere driften og bidra til et solid grunnlag for prosjektering av fremtidige tiltak for infrastruktur og effektivisering!