Inspeksjon med undervannsdrone

Vår Blueye Pro undervannsdrone er stabil og enkel å operere og gir meget gode videoopptak i full HD. Den har kraftige LED-lys, tåler 300 meters dyp og kan forflytte seg i opptil 3 knop. Med sin lave vekt på 9 kilo og innovative styringssystem kan den enkelt fraktes og opereres av én person.

I tillegg til rask mobilisering og effektive inspeksjoner, kan bruk av undervanndrone gi lavere kostnader og redusert risiko sammenlignet med bruk av dykkere. Dronen klargjøres på få minutter og gir klare bilder og dokumentasjon rett til mobile enheter. Video kan også strømmes direkte til en kontorenhet under dykket.

Når Blueye Pro posisjoneres med akustisk undervanns posisjoneringssystem, kan den flys rett på forhåndsbestemt posisjon, og man kan dokumentere hvor den har vært. Dersom vi har en 3D-modell, kan dronen og videobildet plasseres live i modellen. Dette kan også tilrettelegges som en leveranse, slik at hele operasjonen eller dykket kan kjøres i replay i en 3D-modell på kontoret.