Inspeksjon

Styvehavn utfører inspeksjon både med multistråle ekkolodd og undervannsdrone

Inspeksjon med multistråle ekkolodd

Inspeksjon med multistråle ekkolodd skiller seg fra sjøbunnskartlegging ved at det setter større krav til oppløsning og presisjon. Målet er ikke nødvendigvis å finne dybder, men å definere store mengder punkter på strukturer og objekter for å se detaljer. System og sensorer med høyeste oppløsning og presisjon benyttes, og prosedyrene for datainnsamling og etterbehandling er optimalisert for formålet

Inspeksjon med multistråle ekkolodd kan benyttes til:

  • Bruinspeksjon – Kartlegge erosjon og skader ved brupilarer
  • Kaiinspeksjon – Kartlegge erosjon og skader ifm. kaianlegg
  • Demningsinspeksjon – Kartlegge steinfyllinger for å se uregelmessigheter og avdekke bevegelser over tid (gjentakende)
  • Avdekke sår og skader i strukturer
  • Oppdage eller utelukke deformasjon eller hull i spunt
  • Avdekke uregelmessigheter som ikke kan ses av dykker eller videoinspeksjon på grunn av sikt, som for eksempel stolper/pilarer som ikke står på linje, sig/forskyvning av en kaifront etc
  • Avdekke manglende fuging mellom steinblokker, eller blokker ute av posisjon
tech

Produktet kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser.

topo

En komplett 3D-modell gir kunden mulighet til å studere resultatene på en enkel måte, uten utfordringen med å håndtere store datamengder i ukjent programvare.

dialog

Ved inspeksjon inkluderes gjerne laserdata over vann i tjenesten/leveransen. Det gir både en unik gjenkjenningseffekt og oversikt, samt at det gir nyttig helhet og tilleggsinformasjon til datasettet/3D-modellen.

files2

Videre undersøkelser kan gjøres på bakgrunn av det man finner i dataene/3D-modellen, for eksempel med vår undervannsdrone.

Presisjonsmåling

Presisjonsmåling gjøres der det er behov for spesielt høy oppløsning og presisjon for å måle eller beskrive noe svært nøyaktig. Det kan benyttes ned til omtrent 20 meters dyp.

Et typisk bruksområde er skjøt og bend for sjøledninger. Ved å kartlegge og modellere rør-ender/koblingsarrangement, kan et bend eller skjøtestykke produseres på mål og installeres uten tilpasninger. Fordeler er blant annet enklere planlegging, redusert dykkertid og kranløft, raskere installasjon og mindre risiko for skade på rør og koblinger.

Spørsmål?

Styvehavn utfører inspeksjon både med multistråle ekkolodd og undervannsdrone