Inspeksjon

Styvehavn utfører inspeksjon både med multistråle ekkolodd og undervannsdrone

Inspeksjon med multistråle ekkolodd

Inspeksjon med multistråle ekkolodd skiller seg fra sjøbunnskartlegging ved at det er større krav til oppløsning og presisjon. Målet er ikke nødvendigvis å finne dybder, men å definere store mengder punkter på strukturer og objekter for å se detaljer. System og sensorer med høyeste oppløsning og presisjon benyttes, og prosedyrene for datainnsamling og etterbehandling er optimalisert for formålet.

Ved en slik inspeksjon kan man avdekke blant annet:

  • Sår og skader i strukturer.
  • Uregelmessigheter som ikke kan ses av dykker eller videoinspeksjon på grunn av sikt, som for eksempel stolper/pilarer som ikke står på linje, sig/forskyvning av en kaifront etc.
  • Erosjon, eller utgraving under kaier eller brupilarer.
  • Mangel på fuger mellom steinblokker eller blokker ute av posisjon.
  • Deformasjon eller hull i spunt.
tech

Produktet kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser.

topo

Den komplette 3D-modellen vi leverer gir kunden mulighet til å studere resultatene på en enkel måte, uten utfordringen med å håndtere store datamengder i ukjent programvare.

dialog

Vi inkluderer som oftest innsamling av laserdata over vann i denne tjenesten. Det gir både en unik gjenkjenningseffekt og oversikt, samt at det gir nyttig helhet og tilleggsinformasjon til datasettet/3D-modellen.

files2

Videre undersøkelser kan gjøres på bakgrunn av det man finner i dataene/3D-modellen, for eksempel med vår Blueye Pro undervannsdrone.

Inspeksjon med undervannsdrone

Vår Blueye Pro undervannsdrone er stabil og enkel å operere og gir meget gode videoopptak i full HD. Den har kraftige LED-lys, tåler 300 meters dyp og kan forflytte seg i opptil 3 knop. Med sin lave vekt på 9 kilo og innovative styringssystem kan den enkelt fraktes og opereres av én person.

I tillegg til rask mobilisering og effektive inspeksjoner, kan bruk av undervanndrone gi lavere kostnader og redusert risiko sammenlignet med bruk av dykkere. Dronen klargjøres på få minutter og gir klare bilder og dokumentasjon rett til mobile enheter. Video kan også strømmes direkte til en kontorenhet under dykket.

Når Blueye Pro posisjoneres med akustisk undervanns posisjoneringssystem, kan den flys rett på forhåndsbestemt posisjon, og man kan dokumentere hvor den har vært. Dersom vi har en 3D-modell, kan dronen og videobildet plasseres live i modellen. Dette kan også tilrettelegges som en leveranse, slik at hele operasjonen eller dykket kan kjøres i replay i en 3D-modell på kontoret.

blueye 800X800

Blueye Pro

Vår Blueye Pro undervannsdrone kan være nyttig i mange forskjellige situasjoner og bransjer:

Rør- og kabeltraséer

Inspeksjon kan gjøres i forkant for å sjekke en trasé for hindringer, såkalt pre-lay survey. Under legging eller senkning kan det sjekkes og dokumenteres hvor og hvordan kabel/rør legger seg på bunnen. Som sluttdokumentasjon kan hele traséen av røret eller kabelen filmes og dokumenteres.

HAVNER OG BRYGGEANLEGG

Tilstanden til bryggestrukturer, spunter og stolper kan inspiseres på en enkel og effektiv måte. Det samme gjelder moringer og forankringsliner/kjettinger til flytebrygger, lektere og lignende. Større objekter til hinder, som kontainere, båter og biler kan undersøkes for heving.

SØK OG VERIFISERING

Ukjente eller mistenkelige objekter kan enkelt verifiseres. Det kan være forsikringsselskap som vil se på sunkne båter eller biler. Eller det kan være ønskelig å verifisere eller utelukke ålegress eller kulturminner i forbindelse med reguleringsplaner eller utbygging.

Miljø

Forsøpling og tapte fiskeredskaper er et stort samfunnsproblem. Ideelle organisasjoner og entusiastiske enkeltindivider bruker undervannsdroner i arbeidet for opprydding. Vi bidrar gjerne til dette gjennom utlån av vår drone.

VANN OG ENERGI

Kraftverk og drikkevannskilder trenger jevnlig inspisering. Vi kan dokumentere at damstrukturen er i god forfatning, at ingen uønskede objekter påvirker vannkvaliteten eller vannstrømningene, eller at inntaksledninger er uten skader.

SHIPPING

Det kan være mye å spare på raske og hyppige inspeksjoner av skip og båter. Mistanker kan bekreftes. Undersøkelsen kan gjennomføres med én person, der video fra dykkene kan deles live over internett.

Undervannsoperasjoner

Med Blueye Pro og vår kompetanse kan vi assistere under komplekse ROV-, dykker- og undervannsoperasjoner for å gi bedre oversikt.

Spørsmål?

Styvehavn utfører inspeksjon både med multistråle ekkolodd og undervannsdrone