Kragerø – Sjøbunnskartlegging

Kunde: Kragerø kommune
Prosjekt: Sjøbunnskartlegging
Utført: 16.feb.2021

Kragerø Kommune ønsket en sjøbunnskartlegging for prosjektering og planlegging av to VA-prosjekter.

Vårt datagrunnlag kan redusere tid, kostnad og risiko i slike prosjekter. Ved å unngå hard og stenete bunn, kan risiko for skade på ledningen reduseres. Samtidig kan man sørge for optimal trasé med tanke på gjennomstrømning i ledningen når man kjenner terrenget i detalj. I et nettmøte ga vi Kragerø kommune og Asplan viak en innføring i datasettet og bruk av 3D-modellen.

styvehavn22. april 2021