Landmåling

Styvehavn tilbyr landmålingstjenester som kompletterer våre undervannstjenester

Landmåling av høy kvalitet

For at våre kunder skal få enkel tilgang til helhetlig oppmåling, både under og over vann, tilbyr vi også tjenester innen landmåling. Vi har personell med høy kompetanse og lang erfaring innen faget samt tilgang til nødvendig utstyr for landmåling av høy kvalitet.

For innmåling av terreng, konstruksjoner/infrastruktur og anlegg, tilbyr vi:

 • Mobil laserskanning fra båt/farkost på vann
 • Terrestrisk laserskanning med stasjonær skanner
 • Fotogrammetri med drone
 • Tradisjonell landmåling, terrengprofilering og innmåling av punkter med GNSS
 • Spesielt nyttig for å knytte sjømåling mot landmåling er strandsoneprofilering med hjelmmontert GNSS og vadeutsyr
 • Etablere fastmerker

Eksempler:

 • VA og kabler – innmåling i strandsone og videre på land
 • Kraft og magasin – Skanning av demninger, eller randsone for komplett terrengmodell
 • Bygg og anlegg – Terrengprofilering i strandsoner for helhetlig modell fra sjøbunn til land
 • Geodataarbeid – klassifisering av punktskyer, fjerning av vegetasjon
 • Flomberegninger / vannstandsanalyser – utfylling av terrengmodell i tørre/halvtørre elver eller vann med fotogrammetri
 • Shipping / Sjøfart – Skanning og etablering av skrogmodell for båter

Spørsmål?

Vi arbeider med ny eller eksisterende geodata i GIS, CAD og 3D-programmer og syr sammen data over og under vann til komplette terrengmodeller.