Norconsult

…med data fra Styvehavn kunne vi se nøyaktig plassering av rør og kabler som kun grovt var inntegnet på relevante kart eller i kommunens oversikt. Vi fikk også kartlagt vannrør ute av drift og båtvrak som ikke kom fram på andre kart

Torgeir Johnson, Oppdragsleder Norconsult

styvehavn13. februar 2023