Olav Olsen AS

Vi hadde stor glede av å jobbe med Styvehavn som hjalp oss med å kartlegge batymetri og terreng på en større dam. Hyggelig og profesjonell gjeng som strakk seg langt for å få ut gode resultater i til tider utfordrende omgivelser.

Ken-Robert G. Jakobsen, Dr. techn. Olav Olsen AS

styvehavn13. februar 2023