Øybryggene

Kunde: Boreal Sjø AS
Prosjekt: Elektriske ferger Oslofjorden
Utført: 10.feb.2021

Boreal Sjø AS inngikk i 2020 et samarbeid med Ruter for å betjene båtdriften til øybryggene i Indre Oslofjord. Dette er en del av det grønne skiftet og fem elektriske ferger skal i drift rundt disse øyene fra 2022.

I den forbindelse har Styvehavn gjort dybdemålinger og inspeksjon for 12 av fergeleiene ved øyene. Produkter som 3D-modell og dybdekart vil være nyttig for videre planlegging og prosjektering av fergeleiene og trygg ferdsel for fartøyene.

styvehavn22. april 2021