Havn og farled

Vi kan kartlegge og tilby en detaljert oversikt over hele eller deler av havneanlegg. Dataene kan brukes til blant annet sikre dybder, inspeksjon av infrastruktur og prosjektering i forbindelse med utbygging og mudring.

Inspeksjonsdata i 3D-modellen kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser, f.eks. med vår egen undervannsdrone.

Vi har god erfaring med å støtte havneorganisasjoner med forvaltning av data og 3D-modeller. Produkter kan lages ved behov og data kan formidles til konsulenter og rådgivende ingeniører.