Miljø og reguleringsplaner

Miljø og reguleringsplaner

I tillegg til å være nyttig i forbindelse med prosjektering og geotekniske undersøkelser, gir kartlegging et godt grunnlag for å lete etter eller utelukke kulturminner. Styvehavn har et godt samarbeid med Norsk Maritimt Museum, som gjerne får tilgang til og bruker våre 3D-modeller i sine undersøkelser.

Områder med groe/ålegress kan avdekkes og avgrenses svært nøyaktig. Interessante objekter, type groe eller bunntype, kan avdekkes i ekkoloddata og verifiseres med vår undervannsdrone.