Mudring og fylling

Mudring og fylling

Med en god kartlegging kan design og volumberegning av mudring, fylling og sprengning gjøres i 3D-modellen. Verifisering kan gjøres til slutt, eller underveis i større prosjekter.

Data kan tilrettelegges og lastes direkte opp i maskinstyringssystemer.