Vannforsyning

For vannforsyning er det ofte aktuelt med magasinkartlegging, hvor vi ut ifra 3D-modellen kan beregne volum- og kapasitetskurver. Interessante områder for infrastruktur som for eksempel tunnelutslag kan undersøkes mer detaljert.

Ved forbud mot motorisert ferdsel, kan kartlegging gjøres fra el-drevet farkost.