Vannkraft

Styvehavn har mye erfaring med kartlegging i vannkraft, både oppstrøms og nedstrøms. Fra en god 3D-modell kan man for eksempel se tilstand på luker, terskler og fangdammer, og avdekke hindringer i form av tømmer, steiner, og skrot.

Etter en magasinkartlegging kan vi beregne volum- og kapasitetskurver. Interessante områder for infrastruktur eller utbyggingsplaner kan undersøkes mer detaljert.

Ved gjentatte inspeksjon av demninger og andre konstruksjoner, kan det avdekkes endringer som skjer over tid.