Inspeksjon – Rådhusbrygga

Kunde: Oslo havn
Prosjekt: Inspeksjon Rådhusbrygga
Utført: 14.okt.2020

Oslo Havn har ved flere anledninger brukt våres tjenester og inspeksjoner til å kartlegge brygger og havneanlegg. I oktober ønsket de en inspeksjon av Rådhusbrygga 5 i forbindelse med rehabilitering eller bygging av ny kai.

styvehavn22. april 2021