Fornebubanen – traseplanlegging

Kunde: Fornebubanen
Prosjekt: Traseplanlegging
Utført: Pågående prosjekt

Styvehavn er engasjert i Fornebubanen, ny t-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu. Byggekostnaden er budsjettert til 16 milliarder og er planlagt ferdigstilt 2027.

Styvehavn har gjennomført sjøbunnkartlegging for utslippsledninger til byggeprosjektet ved Fornebu, Rolfsbukta, Lysaker og Bestumkilen. Med disse dataene er det foreslått traseer for sjøledningene. Videre har vi støttet Dykkerteknikk med geodataarbeid før de har lagt ledningene. Avslutningsvis har Styvehavn gjennomført innmåling/sluttkontroll og dokumentert at ledningene ligger i trase og uten risiko for skader.

styvehavn22. april 2021