Si hei til «Minnie»!

Si hei til «Minnie»!

Vi ønsker nok et tilskudd til vår fartøyspark velkommen! Vi utvikler oss hele tiden i takt med hva prosjektene krever av oss. Vår nye USV (Unmanned Surface Vehicle) gjør utilgjengelige vann tilgjengelige!

Den er lett og hendig, og kan bæres av én person gjennom skog og mark. I mange tilfeller er det både unødvendig og uønsket å ha mannskap på vannet. Nå kan mindre vann kartlegges med personell trygt på land og gjerne operatøren på kontoret. Typiske prosjekter som nå kan gjøres enklere og tryggere er:

  • Små vann som er vanskelig tilgjengelig med båt, i utmark eller urbant
  • Innenfor siltgardin eller andre begrensede anleggsområder
  • I tanker, bassenger og lignende

Vi er opptatt av miljøet og i offentlige anbud skal nå CO2-utslipp telle minst 30%. Det er derfor gledelig at halvparten (3 av 6) av våre farkoster har elektrisk fremdrift.