Sjøledning – Senkestøtte med Styvehavn-metoden

Vi har i flere år tilbudt støtte til installasjon av sjøledninger med det vi kaller «Styvehavn-metoden». Som del av våre helthetlig tjenester gjennom slike prosjekter innen VA, bidrar vi til at sjøledninger installeres trygt i planlagt trasé, i sjø, elv eller vann.

Før installasjon, bukseres rør ut i posisjon på vannoverflaten. Deretter fylles de med vann fra én side og skal «legges» kontrollert ned på bunnen. På større dyp påføres ledningen store krefter under senkning, som uten overvåkning kan medføre skade allerede på vei ned. At den ikke legges på skarpe fjell, stener eller objekter er også vesentlig. Vi stiller med vårt survey-oppsett, båt og mannskap og overvåker operasjonen. Med laserskanner kontrollerer vi posisjonen i overflaten. Med vårt høykvalitets multistråle ekkolodd, «ser» vi ledningen fra den går under vann til den ligger på bunnen. Entreprenøren får et helhetlig operasjonsbilde om bord hos oss eller gjennom distribuerte skjermbilder.

Metoden er resultat av innovativ tjenesteutvikling og godt samarbeid med flere entreprenører over tid, blant annet Dykkerteknikk og Lundsett & Walle. Den erstatter kostbar og mer krevende overvåkning av «touch-down» med ROV. Innmåling av ledningen «som lagt» gjøres umiddelbart med samme metode. Ønskes visuell inspeksjon i tillegg, gjør vi det enkelt til slutt med undervannsdrone.

Anleggseiere, rådgivende ingeniører og entreprenører foretrekker vår metode og skriver dette inn i spesifikasjonene.

Senkestøtte er kun én av flere innovative tjenester vi tilbyr til VA-prosjekter i vann. Lurer du på mer om våre tjenester eller «Styvehavn-metoden»? Ta kontakt.

Sjøledning - senkestøtte med Styvehavn-metoden