Tinfos AS – Kraftanlegg

Kunde: Tinfos AS
Prosjekt: Kraftanlegg
Utført: 26.feb.2021

Styvehavn har etter hvert fått erfaring med forholdsvis krevende oppmåling i kraftanlegg. Tinfos Kraftstasjon ønsket en bunnkartlegging både oppstrøms og nedstrøms for å kunne gjøre flomberegninger.

En kartlegging av hvordan terrenget ser ut gir muligheter til å beregne hvor og hvordan vannet vil flomme og hvor det f.eks. må gjøres tiltak ved ekstrem flom. Dataene ble levert Norconsult for videre arbeid.

styvehavn22. april 2021