Validering av laserdata

Kunde: Kartverket
Prosjekt: Validering av laserdata, utvikling
Utført: 2021/2022

Styvehavn landet nylig to store kontrakter med Kartverket. Formålet med oppdragene var å blant annet validere data fra flybåren batymetrisk lidar, en nyutviklet måte å samle inn bunndata i grunne områder.

Det første prosjektet ble gjennomført med det nye målefartøyet «Ekko» og «Optimist», vår nyutviklede minibåt/usv. Utvalgte områder i Selbu, Bø, Lærdal og Hallingdal ble kartlagt for å sammenlikne laserdata fra fly med våre målinger med multistråle ekkolodd.

I andre omgang skulle et større område i Nedre Glomma kartlegges. Med vår lokale båt «Målestråle» ble surveyet gjennomført på sek dager. Dette er det største måleoppdraget vi har påtatt oss og vi er stolte av gjennomføring, resultat og en svært fornøyd kunde.

madelene@styvehavn.no9. mars 2022